Global Heart Missions

Global Heart Missions jobber med de unådde, samt flere av verdens fattigste og mest sårbare mennesker. Menigheter og skoler blir plantet, og i tillegg drives det bistandsarbeid og nødhjelp, samt forkynnende virksomhet i blant annet fengsler og offentlige skoler. Mer informasjon om arbeidet finner du her: https://www.globalheartmissions.org/om-arbeidet

Powered by Cornerstone